Oranjecomité Hoge Hexel

Met deze website willen we u informeren over het Oranjecomité Hoge Hexel en de activiteiten die zij ontplooit om haar doelstelling: “De gedachte dat Hoge Hexel een gemeenschap is, met als achtergrond het idee dat haar inwoners behoren tot het Koninkrijk der Nederlanden onder het huis van Oranje” in stand te houden en te versterken.

We doen ons best om, met een heel legertje vrijwilligers (want zonder hen kunnen we niets), ieder jaar een leuk programma neer te zetten. Koningsdag start in Hoge Hexel traditioneel met het hijsen van de vlag en het zingen van het Wilhelmus met aansluitend een gezamenlijk ontbijt voor alle Hexelaren.

Het gezamenlijk zingen bij aanvang van de Koningsdag was zeer sfeervol en het gaf mij een gevoel van samen Hoge Hexel zijn! Iedereen erbij!

Hetty Zandman
Voorzitter van Stichting Oranjecomité Hoge Hexel