Wanneer zingen we het Wilhelmus

Opvallend is dat er geen officiële lijst bestaat met data en gelegenheden waaop staat wanneer het Wilhelmus gespeeld moet of mag worden. De RijksVoorlichtingsDienst (RVD) is in ieder geval niet in bezit van zo’n lijst en is ook niet op de hoogte van het bestaan van een dergelijke lijst. Toch zijn er een aantal gelegenheden waar het Wilhelmus absoluut niet kan ontbreken.

Sportwedstrijden

Bij bijna alle internationale sportwedstrijden of toernooien wordt wel een nationaal volkslied gespeeld. Bij internationale wedstrijden tussen twee teams wordt het nationale volkslied van beide teams gespeeld voordat de wedstrijd begint. Bij toernooien tussen individuele sporters ligt dit anders. Dan wordt alleen het volkslied gespeeld van de winnaar als afsluiting van de huldigingsceremonie. Op de Olympische Spelen wordt alleen het volkslied van de winnaar gespeeld.

Officiële gelegenheden

Op dagen waarop het Nederlandse volk iets te vieren of te herdenken heeft, wordt het Wilhelmus gespeeld. Dagen als Koninginnedag (30 april) en bevrijdingsdag (5 mei) zijn dagen waarop het Wilhelmus niet kan ontbreken. Maar ook bij de jaarlijkse dodenherdenking op 4 mei wordt het Wilhelmus gespeeld als eerbetoon aan de gevallenen in de Tweede Wereldoorlog. Ook wordt het Wilhelmus gespeeld als een afgevaardigde van ons Koningshuis op staatsbezoek is bij een ander land.

De Televisie

Elke dag, aan het einde van de uitzending op het publieke net, mag de omroep die die avond heeft uitgezonden het Wilhelmus ten gehore brengen, als slaapmutsje voor de Nederlandse bevolking. Er is een groep mensen die hier voorstander van is, maar voor de meeste Nederlanders hoeft dit niet zo nodig.

Verjaardagen van leden van het Koninklijk Huis

Wanneer een lid van ons Koninklijk Huis jarig is wordt het Wilhelmus ook gespeeld. Op maandag 29 juni j.l. vierde Prins Bernhard zijn 87e verjaardag. Het Wilhelmus werd tegelijkertijd op Radio 1, 2, 3, 4 en 5 gespeeld. Of dit bij elke verjaardag gebeurt is onduidelijk. Er zijn geen echte regels voor.