Het Wilhelmus

Het Wilhelmus is geschreven tussen 1568 en 1572 en is daarmee het oudste volkslied ter wereld. De auteur is waarschijnlijk Marnix van St. Allegonde, alhoewel sommigen beweren dat het Coornhert is geweest. Het Wilhelmus is een ode aan Willem van Oranje en alhoewel het dateert uit de zestiende eeuw, is het pas in 1932 het officiële Nederlandse volkslied geworden.

De geschiedenis van het Wilhelmus

Het Wilhelmus is het oudste volkslied ter wereld, alhoewel het exacte jaar van schrijven nooit echt is achterhaald. De schattingen variëren tussen de jaartallen 1568 en 1572. Een studie van dr. A.C. den Besten (Leiden, 1983) wijst uit dat het hoogstwaarschijnlijk geschreven is in de zomer van 1570. De muziek is afkomstig uit Frankrijk, waar hij door Franse soldaten werd bedacht tijdens de belegering van de stad "Chartres" ten Zuiden van Parijs.

Wanneer zingen we het Wilhelmus

Opvallend is dat er geen officiële lijst bestaat met data en gelegenheden waaop staat wanneer het Wilhelmus gespeeld moet of mag worden. De RijksVoorlichtingsDienst (RVD) is in ieder geval niet in bezit van zo'n lijst en is ook niet op de hoogte van het bestaan van een dergelijke lijst. Toch zijn er een aantal gelegenheden waar het Wilhelmus absoluut niet kan ontbreken.

De oude tekst van het Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe Ben ick van Duytschen bloet, Den Vaderlant getrouwe Blyf ick tot in den doot: Een Prince van Oraengien Ben ick vrij onverveert, Den Coninck van Hispaengien Heb ick altijt gheeert.

De tekst van het Wilhelmus

Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van Duitsen bloed, den vaderland getrouwe blijf ik tot in den dood. Een Prinse van Oranje ben ik, vrij onverveerd, den Koning van Hispanje heb ik altijd geëerd.